UAB "Omgema" įkurta 1996m 

Turi įsidiegusi kokybės vadybos sitemą ISO 9001 

ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą  ISO 14001

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

 

Mūsų įmonė: Bendrovė, gamina, remontuoja ir parduoda kompiuterius, prekiauja įvairia kompiuterine įranga ir buitine technika. Atlieka, šios įrangos garantinį ir pogarantinį remontą.

Mūsų misija: Kartu su partneriais, valdyti veiklų, produktų ir paslaugų aplinkos apsaugos aspektus ir nuolatos siekti, mažinti jų daromą poveikį aplinkai.

Mūsų vizija: Tapti, viena iš  patikimiausiu įmonių aplinkosaugos srityje, užtikrinančių, mažiausiai galimą neigiamą poveikį aplinkai, bei žmonių sveikatai, diegiant, tausojančius aplinką gamybos būdus, produktus bei paslaugas, garantuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą , floros ir faunos išsaugojimą .

Mūsų nuostatos ir įsipareigojimai: Mūsų vizija bus įgyvendinta, remiantis šiomis nuostatomis bei įsipareigojimais:

1) Prižiūrėti, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 reikalavimus, nuolat ją tobulinti ir gerinti jos veiksmingumą ;

2) Laikytis visų teisės aktų , standartų ir kitų prisiimtų vykdyti dokumentų reikalavimų;

3) Įtraukti, visus įmonės darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant jų asmeninę atsakomybę už aplinkos apsaugą ;

4) Laikytis taršos prevencijos principų ir diegti naujus, aplinką tausojančius darbo metodus, technologijas, įrengimus ir medžiagas.

5) Nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.

6) Palaikyti ryšį su esamais ir būsimais partneriais, bei klientais, siekiant mažinti aplinkai daromą neigiamą poveikį ;

7) Kasmet, nustatyti aplinkos apsaugos tikslus ir jiems pasiekti skirti reikiamus išteklius ;

8) Kasmet, peržiūrėti aplinkos apsaugos politika bei tikslus, kad jie išliktų aktualūs,  ir supažindinti visus darbuotojus, partnerius, bei visuomenę su jais. 

KOKYBĖS POLITIKA

 

UAB „Omgema“ misija – pateikti klientams geriausios kokybės kompiuterinę įrangą bei buitinę techniką ir jų remonto bei aptarnavimo paslaugas.

UAB „Omgema“ vizija – tapti konkurencinga, atitinkančia aukščiausius reikalavimus, viena iš pirmaujančių bendrovių Lietuvos rinkoje.

 

Siekdami tai įgyvendinti įsipareigojeme:

·         Klientų užsakymus atlikti laiku, kokybiškai, ir garantuojant, kad paslaugos ir produktai atitinka taikomus teisinius ir kitus reikalavimus.

·         Prižiūrėti, analizuoti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimaus.

·         Kasmet kelti kokybės tikslus ir rengti programas jiems pasiekti.

·         Supažindinti visus įmonės darbuotojus su kokybės politika ir skatinti aktyvų dalyvavimą jos įgyvendinime.

·         Sudaryti geras darbo salygas savo darbuotojams ir kelti kvalifikaciją.


Kaina24.lt narys Kaina24.lt narys